కొత్తగా ఉంది

https://amazon.in/gp/join-and-earn?encoding=UTF8&ref=mrp_refl_cp_clbd_ind_snp_lnd&refcust=E7JWZYKF42B3TKEWHJ64AQ2VKU ఇవ్వాళ నాకు విజయవాడ వెళ్ళడానికి చితి కావాలి తత్కాల్ దొరకట్లేదు ఎలాగా? ఎవరోచ్చిన దొంగను పట్టుకోలేము కాబట్టి అందరి మీద చెత్త నియమం పెడతాం అన్నట్లు చదవడం కొనసాగించండి

Rate this:

ఆఖరి ఉల్లిపాయ ఎందుకు శివుడిని ఏమి వరం కో రింది!

వేరే కూరగాయలు వాటి కోసం ఇంకో కూరగాయ ఏడవటం చూసి ఆఖరి ఉల్లిపాయ శివుడిని నా కోసం ఏడ్చే వారు ఎవరు లేరు అని అడిగింది, దాంతో చదవడం కొనసాగించండి

Rate this:

చాలా కాలం అయ్యింది అందరితో ముచ్చటించి

గత కొంత కాలంగా సమాయాభావం వల్ల కావొచ్చు బద్ధకం అనుకోండి అందరితో ముచ్చటించ లేదు, కానీ ఇప్పుడు సమయం దొరికింది. ముందుగా ఒక శుభవార్త కానీ 7 చదవడం కొనసాగించండి

Rate this: