నవమి నాడు కాదు చతుర్దశి రోజున కళ్యాణం జరుగుతుంది!

మామూలుగా నవమి రోజున రాముల వారికి సీతమ్మ వారికి కళ్యాణం జరుగుతుంది.ఒంటిమిట్ట ఆలయం లో ఇది ప్రత్యేకత, ఇక్కడ మాత్రం చతుర్దశి నాడు జరుగుతుంది! అసలు ఒంటిమిట్ట చదవడం కొనసాగించండి

Rate this:

Programmers యొక్క బలహీనతలును బలాలుగా ఎలా మార్చుకోవాలి?

నువ్వు ఇప్పుడే ఉద్యోగం మొదలు పెట్టావు : అంటే  నువ్వు భయపడకుండా చాలా నేర్చుకోవచ్చు! నువ్వు కుదురుగా ఉండవు: అంటే నీ దగ్గర ఇతరులకు నేర్పడానికి చాలా చదవడం కొనసాగించండి

Rate this: