అభద్రతా భావం పెరిగి సహనశీలత నశిస్తున్న భారతావని!

నిజానికి ప్రతీ ఒక్కడు సందట్లో సడేమియా అన్నట్టు ఎదో ఒక అక్కసు వెళ్ళగొట్టుకుంటున్నారు, మరి నేను తక్కువ కాదు అని నేను కూడా ఈ అగ్నికి ఆజ్యం చదవడం కొనసాగించండి

Rate this:

రాజమౌళి మీద మాకు కోపం వచ్చింది!

బాహుబలిలో ఛత్రపతిలో ఉన్న నాయకత్వం మిర్చిలో ఉన్న రోషం లేదు. Mr. Perfect లో ఉన్న cunningness లేదు, అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా డార్లింగ్ మాత్రమే కనిపించాడు :( చదవడం కొనసాగించండి

Rate this:

యుధ్ధం ఒకప్పుడు రాజ్యాల మధ్య ఇప్పుడు

యుధ్ధం ఇప్పుడు ఎప్పుడూ అప్పుడు ప్రకృతి మీదే! ఎందుకంటే ఏ యుధ్ధం చూసినా ఏముంది ప్రకృతి వినాసనం తప్పించి, కానీ ఇప్పుడు మనం యుధ్ధానికి వేరే పేరు చదవడం కొనసాగించండి

Rate this:

సహనం కావాలి! #NEWS అంటే అర్ధం Now Earn With Social problems

ఎప్పుడు సహనం కావాలి, ప్రేమ పెళ్ళిళ్ళు ఒప్పుకునేటప్పుడు, ఎందుకంటే అది మానవజాతి నిర్మూలనకి దారి తీస్తుంది కాబట్టి! ప్రత్రికలలో ప్రకటనలు చూడటానికి, ఎందుకంటే సమాజం సాధక బాధకాలు చదవడం కొనసాగించండి

Rate this: