ఉల్లికి దూరంగా జరగండి!

నిజంగా ఇదే మంచిది ఒకటి ధర అయితే ఇంకొకటి మనం ఆ ఋతువులో దొరకని వాటికోసం ప్రయత్నిస్తూ ప్రకృతిని నాశనం చేస్తున్నాం, మన ఆరోగ్యాన్ని కూడా! ఉదాహరణలో చదవడం కొనసాగించండి

Rate this:

మొదటి రోజు ప్రయత్నం విఫలం అయ్యను!

మొదటి రోజు తక్కువ తినడం అలవాటు చేసుకుందాం అని, ఉదయాన్నే భోజనం చేసేసాను, మధ్యాహ్నం ౩ చపాతీలు కొంచం కీరా దోసకాయ ఒక గ్లాసుడు పండ్లరసం తాగి చదవడం కొనసాగించండి

Rate this:

IMG_20150814_162646

సమయంకాని సమయంలో ఉదకమండలం వెళితే ఇలాగే ఉంటుంది!

సాధారణంగా అందరూ ooty వెళ్ళడానికి సరైన సమయం వేసవి కాలం లేదా శీతాకాలం అంటారు, నేను అటు వేసవి కాదు ఇటు శీతాకాలం కాని కాలంలో వెళ్ళి చదవడం కొనసాగించండి

Rate this: