13/07/2012ను భద్రపఱచు

ubuntu ppa problem – using yppa to resolve it

Posted: 13/07/2012 by గెల్లి ఫణీంద్ర విశ్వనాధ ప్రసాదు in my blogs
ట్యాగులు:, , , ,

 

yppa – ppa ubuntu telugu తెలుగు.

ఈ ప్రకటనల గురించి