ఒక రూపాయి పర్యటన ఖర్చు నూరు రూపయలు వ్యాపారం

బాగా సెలవు ఇచ్చారు కానీ ఆ నూరు రూపాయలు ఎలా పోయాయి.

99 రూపాయలు భూసేకరణ 1 రూపాయి తర్వాత పర్యటన.

ప్రకటనలు
ఒక రూపాయి పర్యటన ఖర్చు నూరు రూపయలు వ్యాపారం

Watch “Parents & kids” on YouTube

Watch “Parents & kids” on YouTube

#demonitization day #rumors

కొన్ని రాష్ట్రాల్లో ఈ రోజున 🏦 manager లను భయ పెట్టి రాత్రి పాత నోట్లు మార్చారు.

³౦౦౦ విలువ చేసే బంగారం ౭౦౦౦ కు కొన్నారు.

ఆస్తుల ను భార్య పేరు మీదకు మార్చి వాళ్ళ చేత డబ్బులు ఖాతాలో జమ చేయించారు.

దొంగ ITR లు సృష్టించి ఖాతాలో జమ చేశారు.

౧ వర్షం జీతం ఉద్యోగులకు ఇచ్చారు.

నేతి బీరకాయ చుట్టాలకు 3 లక్షలు వడ్డీ లేని రుణాలను మంజూరు చేశారు(అదీ బల్లల మీద పెట్టిమరీ!)

అప్పులు తీర్చలేని వాళ్ళ అప్పులు తీర్చారు.

మళ్లీ మోడీ రావాలి.

#demonitization day #rumors

Hockey national game కాదు

మీరే తెలుసుకోండి

Hockey national game కాదు

అగ్నికి ఆజ్యం పోసినట్లు ఉంది

కొన్ని చిత్రాలు చూస్తుంటే అదే అనిపిస్తుంది.

ఉదాహరణకు భరత్ అను నేను కొంచం Sr. NTR గారి గురించి అన్నట్టు ఉంది.

అందులో కొన్ని

BJP కు చురకలు వేసేవి

చివరి సన్నివేశం లో మీరు మా తండ్రి పార్టీ స్థాపించింది అన్యాయం మీద యుద్దానికి, కానీ చివరకు పైకి రావాలి అంటే కొన్ని తప్పులు చెయ్యాలి.

ఇక ఇంకొన్ని విద్యా సంస్థల యజుమానులు assembly లో వున్నారు వారి గురించి.

అగ్నికి ఆజ్యం పోసినట్లు ఉంది