బంతి వినియోగ దారుల కోర్టు లో లేదు ఉండదు

అవును.మీరు విన్నది నిజమే.
తినే వస్తువుల నుంచి ఆడుకునే బొమ్మ ల దాకా కూడా.
ఇప్పుడు ఆ జాబతాలోకి cable TV కూడా వచ్చింది.
ఇప్పటి వరకూ సంచార జాతులు మాత్రమే నలిగారు, ఇప్పుడు అందరూ.
గ్రామాల్లో కేబుల్ ధరలు
ఒకప్పుడు 100 రూ కు అన్నీ.
ఇప్పుడు దేవుడికే ఎరుక.
నా కష్టార్జితం తన్నుకు పోతున్నారు అంటూ ఒకడి బాధ ఇప్పుడు బాధ పడే వారు మారారు అంతే.

ప్రకటనలు
బంతి వినియోగ దారుల కోర్టు లో లేదు ఉండదు

Shri Lakshminarayana Ashtakam : Sanskrit Document

https://sanskritdocuments.org/doc_vishhnu/lakShmInArAyaNAShTakam.html?lang=sa

Shri Lakshminarayana Ashtakam : Sanskrit Document

.@procamrunning @TataMumMarathon @CM_Fadnavis : Green the Mumbai Marathon By Eliminating All Single-Use Plastic

Hey,

I just signed the petition ".@procamrunning @TataMumMarathon @CM_Fadnavis : Green the Mumbai Marathon By Eliminating All Single-Use Plastic" and wanted to see if you could help by adding your name.

Our goal is to reach 110,919 signatures and we need more support. You can read more and sign the petition here:

http://chng.it/HPPW7zCNsY

Thanks!
p v prasad

.@procamrunning @TataMumMarathon @CM_Fadnavis : Green the Mumbai Marathon By Eliminating All Single-Use Plastic

‘గణతంత్రం’లో ఏపీ శకటానికి బ్రేక్‌ with #congress s ell #Gandhi

https://www.eenadu.net/newsdetails/16/2019/01/07/41373/AP-Sakatam-Not-Eligible-For-Republic-Day-Parade

‘గణతంత్రం’లో ఏపీ శకటానికి బ్రేక్‌ with #congress s ell #Gandhi

#looter name changed from#dth provider to #channelprovider with #TRAI rules

Hello TRAI, Please wake up, earlier we are looted by DTH providers now by channel provider.
Zee Telugu pack contains Kerala and Bollywood packs not sure why I should pay for them.
Why sports pack is only present with star MAA telugu.
Gemini is at 19 regular channels and 17 movies, same with etv.
So I’m ending up paying high amount.
I suggest drop out this rule. Or let us control the pack price I want to pay.

Ensure no toilet cleaning advertising in the channels.

#looter name changed from#dth provider to #channelprovider with #TRAI rules

At $3.5 billion, Andhra Pradesh gets India’s single biggest FDI | Amaravati News – Times of India #vison2020

https://timesofindia.indiatimes.com/city/amaravati/at-3-5-billion-andhra-pradesh-gets-indias-single-biggest-fdi/articleshow/67403052.cms

Go to paperless and install paper factory to pollute costal region.
This is called vision 2020

At $3.5 billion, Andhra Pradesh gets India’s single biggest FDI | Amaravati News – Times of India #vison2020

Watch “Chopping fruits” on YouTube

https://youtu.be/QZ3VVTVac0o

https://youtu.be/YAjK1M0bjbk

Watch “Chopping fruits” on YouTube