మంచికి అండగా నిలబడిన సమయాలు

కష్టేఫలే

అమ్మయ్య బతికేడు.

ప్రస్తుతం ఉంటున్న ఊరిలో ఉద్యోగం చేస్తున్న రోజులు,  1980  ప్రాంతం మాట. ఏంటీ ఈ మధ్య అంతా జ్ఞాపకాలలోకి వెళ్ళిపోతున్నారంటారా. నిజమే పదిరోజులుగా వరుసగా దెబ్బ మీద దెబ్బ లాగా,మూడు వార్తలు, పులి మీద పుట్ర లాగా ఒకదాని మీద ఒకటి వార్తలు మనసును అతలాకుతలం చేసి, కుళ్ళ పొడిచేసి చంపేస్తుంటే, ఏమీ అలోచించనివ్వకుండా చేస్తూంటే, జ్ఞాపకాలు నెమరేసుకోవలసి వస్తూ ఉంది, కొత్తగా రాయడానికి మనసు సహకరించక, మానేద్దామంటే అదో బాధ, ఏం చెప్పుకోనూ? అందుకు జ్ఞాపకాలు రాస్తున్నానన్నమాట, ఇవి జరిగిన సంఘటనలు కనక అలోచించవలసిన అవసరం లేదు కనక యధాతధంగా రాసేయడమే……

ఉదయమే లేచి కార్యక్రమాలు చేసుకుని ఏనిమిది గంటలకి ఆఫీసుకు చేరుకునే దురలవాటు ఉండేది. ఉదయమే ఎక్చేంజిలో అన్ని సెక్షన్లు ఒక సారి తిరిగి ఎక్కడ ఏమితేడా ఉన్నది చూసుకుని ఎవరేపని చేస్తున్నారో, ఎవరు వచ్చేరు, ఎవరు రాలేదు చూసి, అవసరాలు చూసి, ఎక్కడ అవసరం ఎక్కువ ఉంటే అక్కడ తిష్ట వేసుకుని కూచుని, అక్కడి పనికి సహకరించి, చూసి, పది గంటలకి మళ్ళీ ఆఫీసులోకి పోయే అలవాటుండేది.

ఒక రోజు మామూలుగా ఉదయమే ఆఫీసుకొచ్చా. పక్క పల్లెకు ఉన్న ట్రంక్ లైన్ ఒకటి చెడిపోయిందని, అటునుంచి లైన్ మన్ బయలుదేరుతున్నాడని సెక్షన్ లో చెప్పేడు. ఇలా ఫాల్టులు రావడం, లైన్ మన్ లు చూడటం కొత్త కాదు కనక పెద్దగా పట్టించుకోలేదు. మరో సెక్షన్…

అసలు టపాను చూడండి 501 more words

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s