జంతువులకు వార్తా పత్రిక లేదు ఉండుంటే

ఏనుగుల పుట – ఈ రోజు నా ఆహారం మనుషులు నరికి తీసుకు వెళ్ళిపోయారు, నా తమ్ముడిని దంతాల కోసం వధించారు

చిరుత పులుల పుట – నా సహోదరులను చర్మం కోసం వధించారు, నేను అఙ్నాతం లోకి వెళ్ళి పోయాను.

పులి – నేను ఆకలిగా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే జింకను వేటాడితే మనుషులు మాత్రం తమకు ఆకలి తీరడానికి ఎన్ని ఉన్నా జింకలను తింటూ నాకు ఆహారం దొరక్కుండా చేస్తున్నారు.

కోడి పెట్ట – జీవితాంతం నేను కోళ్ళ చావిట్లో గుడ్లు పెడుతూనే ఉండాలి, నా అశుద్ధం నుంచీ వచ్చే దుర్వాసన భరిస్తూనే ఉండాలి

కోడి పుంజు – నన్ను చంపడం తప్ప ఈ మానవ జాతికి ఏమి తెలుసు, కోడి పందాలలో నేను నగ్గితే వాళ్ళు మీసం ఎందుకు మేలేస్తారో అర్ధం కాదు.

వరాహం – కోడి పుంజు జీవితం కనీసం నయం నాది ఇంకా దయనీయం చంపడానికి మాత్రమే అన్నట్టు

ఆవు – నేను ఇచ్చిన పాలు వల్ల వంద మందికి మంచి జరుగుతున్నా మనిషి జిహ్వాచాపల్యం వల్ల ౧౫ ౨౦ మంది కోసం బలవుతున్నాను.

జంతువులకు వార్తా పత్రిక లేదు ఉండుంటే

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s