తెలుగు లో వ్రాసే ప్రయత్నం

google chrome addon quilpad ఇచ్చింది కొంచం నెమ్మదిగా వ్రాయాలి ఎందుకంటే ప్రస్తుతానికి ఇది ఇంటెర్నెట్ నుంచీ దిగుమతి చేసుకుంటుంది.

తెలుగు లో వ్రాసే ప్రయత్నం

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s