తమ చుట్టూ ఉన్న వారిని పట్టించుకోని వారి క ోసం (online buyers) – తక్కువ ధరల చిట్టా ఒక్క రోజు మాత్రమ ే!

Google Online Shopping Festival – దీనికి మద్దతు ఇస్తున్న వారు airtel paytm intel – మరి మన తోటి వాళ్ళో లేక మనకు సంబంధం లేని వారో మీ ఇష్టం………….

అర్ధం కాలేదా తోటి వాళ్ళు అంటే మన దగ్గర ఉండి అమ్మే వాళ్ళు సంబంధం లేని వాళ్ళు అంటే అంతర్జాలంలో అమ్మే వారు.

తమ చుట్టూ ఉన్న వారిని పట్టించుకోని వారి క ోసం (online buyers) – తక్కువ ధరల చిట్టా ఒక్క రోజు మాత్రమ ే!

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s