సంక్రాంతి ఎప్పుడు?

నాకు తెలిసినంత వరకు మకర సంక్రమణం జరిగినప్పుడు

మొన్న కొంతమంది ఆ మకర సంక్రమణం 14 న అవుతుంది అన్నారు, ఇంకొంతమంది 15 న అని అన్నారు, కొంచం సంక్రమణం ఎప్పుడు జరిగుతుందో చెప్పగలరు.

సంక్రాంతి ఎప్పుడు?

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s