ఈ రోజు ఒక్కరోజు మాత్రమే మిగిలుంది!

All-New Kindle, 6″ Glare-Free Touchscreen Display, Wi-Fi

ఈ ఒక్క రోజు మాత్రమే ఈ వస్తువు ధర ౪౯౯౯.
మళ్ళీ ధర పెరుగుతుంది.

ఈ రోజు ఒక్కరోజు మాత్రమే మిగిలుంది!

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s