సామాన్య వ్యపరులారా ఇక భయపడకండి!

ఎందుకంటే ఇక నుంచీ online అమ్మకాల వస్తువుల మీదా మీరు చేల్లిస్తున్నా సుంకాలను విధించే అవకాశం ఉంది!

ఇప్పటి వరకూ ఈ కొరతలు ఉన్నాయి online అమ్మకందారులు కు ఉన్నాయి, అవి

VAT

State Tax

Excise duty

Building rent

ఇక నుంచీ అవి online అమ్మకం దారులకు వర్తిస్తాయి.

కొనుగోలు దారులారా ఇక మీరు online లో కొన్నా ఊర్లో సామాన్య వ్యాపారుల దగ్గర ధరలు ఒకే విధంగా ఉంటాయి!

కావాలంటే వెళ్లి KCR ను అడగండి! ఇక చంద్రబాబు గారు ఏమి చేస్తారో చూడాలి మరి!

KCR శెభాష్! ప్రభుత్వం కోల్పోతున్న నిధిని సంపాది స్తున్నందుకు, ఇక మేము పరోక్ష పన్నుల నుంచీ బాధ పడేలా చేస్తున్నందుకు!

నాకే అర్ధం కావట్లేదు నేను వాళ్ళను పోగుతున్నానో తిడుతున్నానో, మొత్తానికి ఎదో ఒకటి జరుగుతుంది!

సామాన్య వ్యపరులారా ఇక భయపడకండి!

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s