నా అహంకారం కోరిక కాకూడదు

ఇక్కడ అహంకారం అంటే, నా మాటే నెగ్గాలి అనే పట్టుదల అని నా అభిప్రాయం.

online shopping వచ్చి ప్రభుత్వాలకు మేలు చేసాయో లేదో తెలియదు కానీ సమాజాభివృద్ధికి మాత్రం తూట్లు పొడుస్తున్నాయి, అలాంటి వాటికి పైన లంకె ఒక ఉదాహరణ మాత్రమే!

ఈ పుస్తకం చదివితే నీ పిల్లలు ఏ లింగంలో పుట్టలో నిశ్చయించే శక్తి నీ చేతులలో ఉంటాది అంట!

మూర్కత్వానికి మూలాలు చాలా మంది మతం ముసుగు, అది తీసేసి science ముసుగు వేసుకోండి అంటారు, మరి ఈ రచనలు మతం చేసిందా science చేసిందా?

దేవుడు నిశ్చయించిన దానిని జయించాలి అనుకుంటాం, కానీ మనం ఏదీ దేవుడు నిశ్చయించిన వాటిని దాటలెం అని తెలుసుకోవట్లేదు!

ఇక ఇలాంటివి చాలా ఉన్నాయి, ఒక్కసారి snapdeal కు వెళ్ళండి, అక్కడ శృంగార వస్తువులు చాలా దొరుకుతున్నాయి, మనిషి కోరిక జీవి అవ్వడమే science లక్ష్యం లా ఉంది!

నా అహంకారం కోరిక కాకూడదు

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s