అందరికీ శుభవార్త

ఇక పై APCO వస్త్రాలు snapdeal, flipkart లో లభ్యం అవుతాయి.

ప్రస్తుతానికి ఇది మాటల దశలో ఉంది, అదే నిజం అయితే చేనేత వస్త్ర కార్మికుల కష్టాలు కొంతవరకూ తీరతాయి అని చెప్పవచ్చు. ఎందుకంటే ప్రజలకు అవి అమ్మే ప్రదేశాలకు వెళ్ళి కొనడం తగ్గుతుంది ప్రస్తుతం రొజులలో.

చంద్రబాబుగారు, KCR గారు తొందరగా ఇది నిజం అయ్యేలా చెయ్యండి – చేనేత కార్మికులను రక్షించండి.

Install flipkart app by clicking this link

అందరికీ శుభవార్త

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s