నీకోసం నువ్వు బ్రతకడం జీవితం కాదు!

జీవితంలో నువ్వు కేవలం నీ కోసం బ్రతికితే నిన్ను ఎవరూ ప్రొత్సహించరు! ఇంకా ఎక్కువ ఇక్కడ చూడండి.

http://www.ishafoundation.org/blog/yoga-meditation/history-of-yoga/what-dharma-is/

నీకోసం నువ్వు బ్రతకడం జీవితం కాదు!

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s