అయ్యో ఈ రోజు #NoAmazon #HateNDTV

ఇప్పటి వరకూ NDTV ప్రకారం భారతా వనిలో మూడే సమస్యలు ఉన్నాయి నేను ఇంకో సమస్య చేరుస్తున్నా అది bookmyshow, amazon తెరుచుకోవట్లేదు!

భారతావనిలో మూడే సమస్యలు ఏమిటి అని అనుకుంటున్నారా

NDTV ప్రకారం మూడే

౧. లలిత్ మోడీ

౨. smriti irani fake documents

౩. అధిక వర్షాలు

కాదు అనుకుంటే ఒక్కసారి పెట్టి చూడండి మీకే తెలుస్తుంది!

అయ్యో ఈ రోజు #NoAmazon #HateNDTV

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s