ఎవరైనా చెప్పండిరా వాడికి! #Nospam #NotoMobileapp

flipkart mobile only

ఎవరైనా వీడికి చెప్పండిరా, జనాలకు ఇష్టం లేదు అని.

ఎందుకంటే ఇప్పటికే వాడి దగ్గర నుంచీ spam mails తట్టుకోలేక పొతున్నాం, దాంతో కొంతమంది మాకు పంపద్దు అని అభ్యర్ధన పెట్టుకున్నారు, ఇంకొంతమంది తెలియక వచ్చినవి తీసెస్తూ కూర్చున్నారు.

కానీ mobile app అలా కాదు, మీరు internet on చేసిన వెంటనే మీకు ప్రకటన వస్తుంది, ఈరోజు ఈ వస్తువు మీద తగ్గింపు ధర అని, ఇది spam లోకే వస్తుంది, దీన్ని తిసే సౌలభ్యం ప్రస్తుతానికి Android ఇవ్వలేదు, iphone గురించి నాకు తెలియదు. ఇక మీకు తెలియకుండానే మీ internet data వాడబడుతుంది! ఇక battery ఎలాగూ హరించబడుతుంది!

మీరు ఎవరైనా వాడికి పంపితే చెప్పండి నేనుకూడా పంపుతాను!

ఎవరైనా చెప్పండిరా వాడికి! #Nospam #NotoMobileapp

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s