కలల ప్రపంచం!

మూడవ రోజు, కొంచం మారింది!

ఈ రోజు, పాలకూర పచ్చడి, పప్పు ఆవకాయ(నెయ్య లేకుండా), మజ్జిగ!

తరువాత మధ్యాహ్నం ౩ చెపాతీలు, అరటి పండు,

సాయంత్రం పకోడి

రాత్రి మూడు చపాతీలు, రెండు Home made chocolates!

కలల ప్రపంచం!

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s