నేను మొదట సారిగా interview చేసాను!

చాలా కష్టంగా ఉంది, నేను తయారు అవ్వలేదు అనుకున్నా, అసలు అక్కడ ఎవరూ సమాధానాలు చెప్పడానికి సిద్దంగా లేరు అనిపిస్తుంది!

Interview తరవాత నాకు అర్ధం అయ్యింది కేవలం నేను నాకు జరిగిన interview experience కొంచం high level వీళ్ళకు అలా చెయ్యకూడదు అని.

నేను మొదట సారిగా interview చేసాను!

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s