నాకు కొన్ని serials ఇష్టం!

ఆ serials లో నేను అలాగ ఉన్నను అనిపిస్తుంటుంది!

అవి तु मेरा हिरॊ!, వరూధినీ పరిణయం!

అప్పుడప్పుడు ముధ్ధ మందారం!

ఎమిటి నీకు serials ఇష్టమా? అనే కదా మీ ప్రశ్న, ఈ రెండు serials నిత్యం మనం పడుతున్న అవమానాలకు సమాధానాలు చూపిస్తాయి, ఇక మిగిలినవి అదే అత్త కోడలు తగువులు!

ఇవి కొంచం సమకాలీనాలు అనిపిస్తాయి!

అప్పుడప్పుడు వీటిని miss అవుతూ ఉంటాను అది వేరే విషయం, కానీ నాకు ఇప్పుడే తెలిసింది ఏమిటి అంటే #TATASkyTransfer ద్వారా వాటిని ఇక miss అవ్వను అని.

అది ఎలాగా అంటే, మనం మనకి కావలిసిన program దూరవాణి ద్వారా record చేసుకోవచ్చు, మన చరవాణిలో చూడవచ్చు(అదే smart phone), కావాలి అంటే మీ భార్య మీకు నచ్చని serial చూస్తుంటే మీకు నచ్చిన sports ను wi-fi ద్వారా మీ చరవాణిలో చూడవచ్చు!

మీరు మీకు నచ్చిన program దూరం నుంచీ కూడా record చెయ్య వచ్చు!

ఈ features గురించి ఇంకా తెలుసు కోవాలి అంటే ఇక్కడకు వెళ్ళండి!

http://www.tatasky.com/transfer/

మీరు వేరే వాళ్ళు ఎలా అనుభవిస్తున్నరో తెలుసుకోవాలి అంటే ఇక్కడ చూడొచ్చు!

వాళ్ళు చేసినట్టు మీరు చెయ్యక్కర్లేదు!

నాకు కొన్ని serials ఇష్టం!

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s