గాంధి గారి బొమ్మ కాగితం నోట్ల మీద ఉండకూడదా?

ఉండ కూడదు అనే అనుకుంటున్నా, కారణాలు అనేకం.

౧. గాంధీ గారి వీర విధేయులం అనే వారు గాంధి గారిని ఇంట్లో దాచేసుకుంటున్నారు, అర్ధం కాలేదా నల్ల ధనం!

౨. గాంధీ గారి వీర విధేయులు గాంధీ గారి మునుజూపు ప్రతులు ప్రజలకు పంచుతున్నారు, అర్ధం కాలేదా నకిలీ నోట్లు!

౩. గాంధీ గారి వీర శత్రువులు, గాంధీ గారిని ఉపయోగించి చెడ్డ పనులు చేస్తున్నారు, అర్ధం కాలేదా గుండాలు!

మరి గాంధీ గారిని చిత్రం తొలగిస్తే ఈ బాధ తప్పుతుందా అని మీరు అడగ వచ్చు, పూర్తిగా కాకపోయినా కొంత వరకూ తగ్గుతుంది, ఎందుకంటే వారి నాయకులను చూసి మోసాలు చేసే వాళ్ళు తగ్గుతారు. ఇక నకిలీ కాగితాలు చాలా తగ్గుతాయి, ఎందుకంటే కొత్త నోట్లు photo copy లు తియ్యడానికి కొంత సమయం పడుతుంది కదా!

లేదా, ప్రతీ ఒక్కరు తమ దగ్గర ఉన్న నోట్ల సంఖ్యలను అంతర్జాలం లో ఎక్కించా లి, దాంతో దొంగ నోట్ల బెడద తగ్గుతుంది!

గాంధి గారి బొమ్మ కాగితం నోట్ల మీద ఉండకూడదా?

One thought on “గాంధి గారి బొమ్మ కాగితం నోట్ల మీద ఉండకూడదా?

  1. Zilebi అంటున్నారు:

    గాంధీ ! నోటున జిక్కెన్
    బ్రాందీ షాపుల గొడవల బారున జిక్కెన్
    చాందిని నడిరేయి నడువ
    లాందరు లేదుగద! యింతి లావును బోయెన్

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s