I’m inviting you to join Tez, a simple and secure payments app by Google. Here’s my code Cd6UF – just enter it before your first transaction. Once you’ve sent your first payment, we’ll each get ₹51! https://g.co/tez/Cd6UF

ప్రకటనలు

Watch “Sharvil toy 🏠” on YouTube

Watch “Sharvil toy 🏠” on YouTube

Watch “పడి పడి వ్రాస్తున్న శర్విల్” on YouTube

Watch “పడి పడి వ్రాస్తున్న శర్విల్” on YouTube

బ్యాంకుల మధ్య తక్షణ బదిలీలు మరియు ఇతరాలక ు PhonePeను ఉపయోగించండి√

బ్యాంకుల మధ్య తక్షణ బదిలీలు మరియు ఇతరాలకు PhonePeను ఉపయోగించండి! #PhonePeలో మీ మొదటి నగదు బదిలీపై గరిష్ఠంగా ₹1000 సంపాదించండి. నా లింక్‌ను ఉపయోగించండి – https://phon.pe/ru_gells84tkPrasad
gpv-buddha.blogspot.com

బ్యాంకుల మధ్య తక్షణ బదిలీలు మరియు ఇతరాలక ు PhonePeను ఉపయోగించండి√

నాకు 51₹ వస్తాయా?

I’m inviting you to join Tez, a simple and secure payments app by Google. Here’s my code Cd6UF – just enter it before your first transaction. Once you’ve sent your first payment, we’ll each get ₹51! https://g.co/tez/Cd6UF

నాకు 51₹ వస్తాయా?