అతి సర్వత్ర వర్జయేత్!

ఏదైనా ఎక్కువైతే చెడే.ఉదాహరణకు వేగం
ఒకప్పుడు వదంతులు నెమ్మదిగా వ్యాప్తి చెందేవి, ఇప్పుడు, వేగంగా ఉదాహరణకు govt అందరి ఖాతాలో డబ్బులు వేయడం మొదలు పెట్టింది, నూరు శాతం అక్షరాస్యత రాష్ట్రం లో వెర్రిగా బాంక్ ముందు నుంచున్నారు.

Oats తింటే బరువు తగ్గుతారు, కానీ ఎంత వరకు నిజం, చూసుకోకుండా చిన్న నుంచి ముసలి వాళ్ళ వరకు తినేసి అనారోగ్యాలు తెచ్చుకోవడం జరిగింది.

జనాభా కూడా అంతే!

ఎవడు ఎన్ని చెప్పినా మోతాదు అడగండి!

అతి సర్వత్ర వర్జయేత్!

గెల్లి ఫణీంద్ర విశ్వనాధ ప్రసాదు has invited you to joi n #StepSetGo! #exercise గెల్లి6k18

Join me on StepSetGo, an application that rewards you with free products, just for walking. Use code ‘ గెల్లి6k18 ‘ while registering and join the revolution!.

https://app.stepsetgo.com/i/గెల్లి6k18

గెల్లి ఫణీంద్ర విశ్వనాధ ప్రసాదు has invited you to joi n #StepSetGo! #exercise గెల్లి6k18

#pokemongofriends Let’s be friends in Pokémon GO! My Trainer Code is 8383 7473 0558

Let’s be friends in Pokémon GO! My Trainer Code is 8383 7473 0558!

#pokemongofriends Let’s be friends in Pokémon GO! My Trainer Code is 8383 7473 0558

Offers

Hey! Found these great offers from digibank. I’m sure you’ll like it!
https://www.dbs.com/digibank/in/deals.html

Offers

Helo

[ఉల్లిపాయ హోటల్స్ లో తీసేస్తే ధరలు తగ్గుతాయా?#Onion…] http://m.helo-app.com/al/pmmyrpjdm?c=sys

Helo

How to Compost: 5 Steps That’ll Give You Organic Manure in Just 40 Days!

https://www.thebetterindia.com/204617/how-to-make-compost-kitchen-waste-home-organic-garden-tips-india/

How to Compost: 5 Steps That’ll Give You Organic Manure in Just 40 Days!

Slash it

[Slash It] 🎁Plz help me get the product for FREE!🎁 https://www.clubfactory.com/u/u/1F2Gm?adjust_tracker=uy0pjxu_84g1jtv

Slash it